OCEANWARD

h O T E L S & R E S O R T S

 

CÔng ty tnhh du lịch an minh    

KHU DU LỊCH TRUYỀN THỐNG NGHỀ BIỂN

Đường ven biển, Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 02543 678 679 - Fax:  02453 678 879 - 

Cell: 0903606480 - 0903190255 - 0937897867 - 0163861678 - 0903002341

Email: amt345678@yahoo.com, damthuy71@yahoo.com

Facebook.com/nhahangtamngu

 

Giám đốc / General Director:

An Mạnh Tuấn - amt345678@yahoo.com

Quản lý chung / General manager:

Đàm Thị Thủy - oceanward.thuy@gmail.com

Trưởng lễ tân / Head reception:

Đồng Thị Ngọc - oceanward.ngoc@gmail.com